Public
Authored by linkclick

Lý do thuyết phục mua phần mềm Microsoft Office

Cài đặt Office 365 bản quyền đã dần trở thành thói quen của người dùng laptop. Cách này có thể tránh các rò rỉ thông tin quan trọng của cá nhân. Sau đây là lý do thuyết phục mua phần mềm Microsoft Office.

Bảo mật tốt hơn

Đối với Windows bản quyền, mọi vấn đề bảo mật sẽ được đảm bảo hơn. Các bản cập nhật sẽ thường xuyên phát hành để vá lỗi, có thể bổ sung các tính năng khác nhằm nâng cao khả năng bảo mật cho thiết bị.

Hoạt động ổn định, ít lỗi vặt

Windows bản quyền sẽ cho khả năng hoạt động mượt mà, ổn định và hạn chế tối đa các lỗi vặt phát sinh.

Nhận ưu đãi các công cụ văn phòng

Không chỉ dừng lại về việc tối ưu bảo mật và độ ổn định, khi người dùng sở hữu Windows bản quyền sẽ được nhận ưu đãi các công cụ văn phòng như Microsoft Office hay Office 365, dung lượng OneDrive hoàn toàn miễn phí.

Bộ phần mềm Microsoft Office 365 bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access sẽ được cung cấp đầy đủ các phiên bản mới nhất, cho phép 6 tài khoản được bảo mật tối ưu có thể sử dụng bộ phần mềm bản quyền này, dễ dàng đồng bộ với nhiều nền tảng khác nhau. Điều này rất thuận tiện cho người dùng.

Mang đến một số tính năng độc quyền cùng nhiều ưu đãi lưu trữ OneDrive lên đến 1 TB.

GADITI chuyên cung cấp dịch vụ IT chất lượng cao. Đội ngũ chuyên nghiệp qua đào tạo, kiến thức theo chuyên môn. Phản hồi trong 1 giờ. Cam kết bảo mật thông tin.

HOTLINE: 0398686950 – MAIL: INFO@GADITI.COM – WEBSITE: WWW.GADITI.COM

Tag: Dịch vụ IT Helpdesk

Edited
56 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment