Public
Authored by phanmylinh

Microsoft Office bản quyền có lợi gì

Việc mua bản quyền Microsoft Office và những phần mềm khác từ trước tới nay thường không được nhiều người chú ý đến là do chi phí có thể lên tới hàng chục đô, và cũng do một phần tâm lý dùng hàng bẻ khóa nhanh gọn hơn. Tuy nhiên việc dùng phần mềm bẻ khóa cũng chứa một số rủi ro như bạn phải cài thêm phần mềm hỗ trợ, hạn chế nhiều tính năng hữu ích, phần mềm bị lỗi trong quá trình sử dụng…

Nếu vậy tại sao bạn không nghĩ đến việc mua bản quyền phần mềm, chẳng hạn bản quyền bộ Office khi có giá khá “hời”?

Dùng Microsoft Office bản quyền có lợi gì?

Bộ Office là một công cụ văn phòng rất quen thuộc và quan trọng với nhiều tổ chức hay cá nhân, khi nó tổng hợp của nhiều công cụ từ soạn thảo, trình chiếu, email… Chính vì vậy mà nhu cầu sử dụng bộ Office chưa bao giờ "hết thời". Nếu bạn sử dụng nó như một “cần câu cơm” thì việc đầu tư vào Microsoft 365 Family (trước đây là 365 Home) là hoàn toàn chính xác, khi bạn được sử dụng bộ phần mềm xịn với đầy đủ các tính năng mới nhất của các công cụ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access và Outlook, lại được tặng thêm 20GB dung lượng OneDrive, 60 phút gọi Skype miễn phí.

Nếu bạn đang cần tư vấn mua Microsoft 365 và Microsoft Office bản quyền, bạn hãy liên hệ ngay Công ty TNHH công nghệ GADITI – Một trong những công ty công nghệ uy tín hàng đầu hiện nay sẽ hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Liên hệ tư vấn mua Microsoft 365 và Microsoft Office

Công ty TNHH công nghệ GADITI

Địa chỉ: 161E1 Trung Mỹ Tây 13A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 039.8686.950

Mail: info@gaditi.com

44 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment