Public
Authored by phanmylinh

Hãy đến với GADITI khi bạn cần

GADITI là đơn vị chuyên cung cấp các loại hình dịch vụ về IT chất lượng cao. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp qua đào tạo, kiến thức theo chuyên môn. Phản hồi trong 1 giờ. Cam kết bảo mật thông tin an toàn lên đến 100%.

Hãy đến với GADITI khi bạn cần, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình. Bởi vì:

  • Khi đến với chúng tôi, bạn sẽ có nhiều thời cơ hội để Tập Trung Nguồn Lực, Tiết kiệm nguồn nhân lực & tối ưu chi phí thuê nhân sự nhờ vào cắt giảm nhân viên CNTT/IT cơ hữu tại doanh nghiệp. Hãy tập trung nguồn lực cốt lõi của mình vào việc quan trọng.

  • Giải Quyết Các Vấn Đề Tốt Hơn: bạn sẽ không còn lo lắng về vấn đề chuyên môn hoá của đội ngũ IT/CNTT. Chúng tôi có các chuyên gia, kỹ sư, đội ngũ IT/CNTT đã qua đạo tạo chuyên sâu với bằng cấp & chứng chỉ quốc tế mà một vài nhân viên IT tại doanh nghiệp khó đáp ứng đủ.

  • Tối Ưu Chi Phí: doanh nghiệp sẽ cắt giảm được những khoản chi phí về quản lý, thuê chuyên gia, lương, thưởng, bảo hiểm, đào tạo v.v… Hãy để chúng tôi là một bộ phận CNTT gắn liền của riêng doanh nghiệp.

  • Mang Lại Giá Trị To Lớn: đầu tư vào công nghệ để giảm tổng chi phí hoạt động & tối ưu hiệu quả làm việc của doanh nghiệp. Chúng tôi mang đến dịch vụ chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực từ hỗ trợ, tối ưu, bảo mật đến chuyển đổi số mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

GADITI VIỆT NAM

EMAIL: info@gaditi.com

ĐIỆN THOẠI: 0398686950

ĐỊA CHỈ: 161E1 Trung Mỹ Tây 13A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Tag: Dịch vụ IT

40 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment